Zprávy z nebes (Dokument o Mariánských zjeveních ve světle Bible)

YT BUTTON

Jiří Beneš – Jak a kdy vznikla Bible?

Přednáška v rámci Juniorské univerzity na Univerzitě Karlově dne 10. 10. 2016.

Pôvod vianoc – PodPovrchom.sk

YT BUTTON

Re-form-ace: Stačí oprava? (7/8)

YT BUTTON

Světová náboženství

Studijní série ze sboru BJB v Lovosicích

Prof. Walter Veith – Rok 2015 – 2017

Zajímavosti ze světa náboženství a současného celosvětového dění …

Hledání Boha v judaismu, islámu a křesťanství

Doc. ThDr. Ivan Odilo Štampach, religionista, teolog, filosof a vysokoškolský pedagog.