EVOLUCE ?

Byl můj vzdálený pradědeček rybou, nebo člověkem?

Genesis – Jiří Beneš, Petr Vaďura

Prvních jedenáct kapitol Bible. Jiří Beneš a Petr Vaďura hovoří o tom, co říká samotný hebrejský text.