Za­mýš­le­ní nad po­slá­ním člo­vě­ka vů­či stvo­ře­ní a před Bo­hem.

Jan Heller: Člověk pastýř stvoření

Za­mýš­le­ní nad po­slá­ním člo­vě­ka vů­či stvo­ře­ní a před Bo­hem.
YT BUTTON