Mediální manipulace a ovládání mysli

Článek se zabývá fungováním masmédií a předkládá teorie jejich hlavních myslitelů, ukazuje jejich mocenskou strukturu a používané techniky.