Sedmý den: Objevy ze ztracených stránek historie

Dokument zachycující příběh výkladu jednoho z desatera Božích přikázání týkajícího se dne odpočinku

Sedmý den: Objevy ze ztracených stránek historie (5/5)

YT BUTTON

Sedmý den: Objevy ze ztracených stránek historie (4/5)

YT BUTTON

Sedmý den: Objevy ze ztracených stránek historie (3/5)

YT BUTTON

Sedmý den: Objevy ze ztracených stránek historie (2/5)

YT BUTTON

Sedmý den: Objevy ze ztracených stránek historie (1/5)

YT BUTTON